Uvjeti korištenja

FIGHT OF NATIONS d.o.o.

 

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA ZA FNC.TV ONLINE USLUGU

 

 1. Uvodne odredbe

 1.1. FIGHT OF NATIONS d.o.o. sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Slavonska Avenija 3, Zagreb (Grad Zagreb) , poštanski broj: 10 000, OIB:66147582132, MBS:080980088 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem Tt-15/16537-5 dana 06.srpnja 2015.g., temeljni kapital uplaćen u cijelosti u iznosu od 825.000,00 kuna, sa članovima društva: Dražen Forgač, OIB: 67341565789, Zagreb, Kornatska ulica 1C i MMA MANAGEMENT LLC., Sjedinjene Američke Države, Broj iz registra: L13000152413, Naziv registra: Državni registar, Nadležno tijelo: Država Florida, OIB: 93835962268 , Sjedinjene Američke Države, Naples, 300 Fifth Avenue South 101/330 ( u daljnjem tekstu: FIGHT OF NATIONS d.o.o.) putem internetske web stranice FNC.TV  pruža audiovizualnu medijsku uslugu na zahtjev sa sadržajem dostupnim na Web stranici s vremena na vrijeme i uslugu video kanala uživo. (u daljnjem tekstu "Usluga") .

1.2. FIGHT OF NATIONS d.o.o. kao pružatelj audiovizualnih medijskih usluga putem internetske web stranice fnc.tv poštuje prava potrošača. Potrošač se ne može odreći prava koja mu pripadaju sukladno Zakonu o zaštiti potrošača. Ukoliko je neka od odredbi ovih Pravila manje povoljna za potrošače od odredbi propisanih Zakonom o zaštiti potrošača ista nije valjana i umjesto nje se primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača. Odredbe ovih Uvjeta ne isključuju i ne ograničavaju prava koja potrošač ima sukladno relevantnim propisima, a u slučaju sumnje iste je potrebno tumačiti u korist potrošača.

1.3. Molimo da pažljivo pročitate ove Opće uvjete korištenja za online uslugu kupnje video sadžaja uživo i za korištenje video kanala fnc.tv. Uvjeti su dostupni u pdf formatu i možete ih ovdje preuzeti, pročitati ih ili pohraniti.

1.4. Ovi opći uvjeti korištenja video kanala FNC.tv u cijelosti su obvezujući za sve korisnike portala, odnosno primjenjuju se na korisnike sa kojima se sklapa ugovor o pružanju usluga, koji se obvezno sklapa za slučaj korištenja usluge „pay per view“ za video kanal uživo kao i za korisnike ostalog besplatnog video sadržaja dostupnog na  TV. Samo fizičke osobe koje imaju 18 godina ili su starije mogu sklopiti ugovor o pružanju usluga s FIGHT OF NATIONS d.o.o.  FIGHT OF NATIONS d.o.o. ima pravo odbiti sklopiti ugovor ili raskinuti s Korisnikom ugovor s trenutnim učinkom ako je Korisnik prethodno prekršio ove Uvjete. FIGHT OF NATIONS d.o.o. zadržava pravo jednostrane izmjene ovih Općih uvjeta bez prethodne obavijesti. Nove promjene su na snazi ​​od trenutka njihovog objavljivanja na www.fnc.tv .

1.5. Nakon narudžbe i plaćanja Usluge „Pay per view“( dalje u tekstu PPV) FIGHT OF NATIONS d.o.o. će Korisnika obavijestiti da je Ugovor sklopljen porukom na ekranu. Ugovor je sklopljen u trenutku kada Korisnik plati naručenu uslugu. Plaćanjem usluge Korisnik potvrđuje da je pročitao ove Opće uvjete korištenja, te da ih prihvaća.

1.6. Ugovor se sklapa na hrvatskom jeziku. Ugovor (koji predstavlja ugovor sklopljen elektroničkim putem) će biti spremljen od strane FIGHT OF NATIONS d.o.o. Trenutno važeći Uvjeti korištenja korisnika su dostupni i na Web stranici. Korisnici primaju na znanje da će FIGHT OF NATIONS d.o.o. obrađivati njihove osobne podatke uz primjenu Pravila obrade osobnih podataka koji su dostupni na Web stranici fnc.tv .

1.7.  Ovi Uvjeti predstavljaju i predugovornu obavijest kada ugovor o uslugama sklapa potrošač sukladno odredbi čl. 57. Zakona o zaštiti potrošača.

      2. Opseg Usluge

Sadržaj

2.1. Usluga se sastoji od pregleda video prijenosa putem kanala uživo (PPV) koji se naplaćuje i za koju se sklapa ugovor te istu mogu koristiti samo registrirani korisnici i od pregleda video sadržaja koji je dostupan na FNC.TV web stranici za koji se ne naplaćuje naknada i za koji se korisnici ne trebaju registrirati.  Usluga pregleda video prijenosa uživo je dostupna s vremena na vrijeme prema rasporedu koji na web stranici objavi FIGHT OF NATIONS d.o.o. i ista obuhvaća gledanje prijenosa događaja uživo u realnom vremenu te snimku događaja koja će Korisniku biti dostupna za gledanje u sljedeća 24 sata od početka video prijenosa uživo.

2.2. Korisnik stječe pravo na pristup sadržaju koji se emitira na video kanalu uživo , odmah nakon što je izvršio plaćanje a u vremenu kada se emitira video sadržaj uživo. Trenutni popis sadržaja Usluge bit će dostupan na Web stranici sa točnim početkom emitiranja prema srednjeeuropskom vremenu CET, kao i sa točnim iznosom naknade.

 1. Korištenje usluge

3.1. Da bi mogao koristiti Uslugu video sadržaja kanala uživo, Korisnik mora registrirati korisnički račun na Web stranici, imati pristup opremi, sustavu i vezama sukladno ovim Uvjetima korištenja i uputama na web stranici www.fnc.tv  te izvršiti uplatu sukladno ovim Uvjetima korištenja .

3.2. Korištenje korisničkog računa moguće je nakon što korisnik izvrši sljedeće korake:

 1. popunjavanje registracijskog obrasca i prihvaćanje odredaba ovih Uvjeta i Politike privatnosti,
 2. klikom na polje "Registriraj se"

3.3. Korištenje korisničkog računa je besplatno i vremenski neograničeno. Korisnik može u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, ukloniti korisnički račun slanjem zahtjeva prema pružatelju usluge, posebice putem e-maila na: info@fnc.tv  ili u pisanom obliku na adresu: Slavonska Avenija 3, 10 000 Zagreb.

3.3. Prijenos uživo dostupan je samo za privatnu upotrebu.

3.3. Korisnik se obvezuje da trećim stranama, niti na bilo koji način, neće otkriti svoj jedinstveni pristup video sadržaju uživo. Zloupotrebom ili dijeljenjem jedinstvenog koda ili samih videa odgovara za štetu koja nastane  FIGHT OF NATIONS d.o.o.

3.4. Online praćenje prijenosa ne smije se koristiti za javnu produkciju (sportski barovi, restorani) i za korištenje u stvarnom vremenu prijenosa informacija za druge medije (internet portali, sportske vijesti). U slučaju pronalaska takvog korištenja, Korisnik će biti blokiran u gledanju sadržaja u sklopu neovlaštenog korištenja i podložan je mogućem kaznenom progonu zbog kršenja prava nositelja prava na online prezentaciju te će odgovarati za nastalu štetu.

3.5. Korisnik može koristiti Uslugu samo za osobnu uporabu i u skladu s ovim Uvjetima korištenja korisnika. Korisnik ne može – i ne može nikog drugog potaknuti da učini ili mu olakšati da učini bilo što od sljedećeg:

(a) koristiti Uslugu u komercijalne ili javne svrhe;

(b) koristiti Uslugu u nezakonite ili neprikladne svrhe;

(c) kopirati/reproducirati, posuditi, prodati, emitirati, ili inače distribuirati, urediti ili na drugi način prenositi ili prilagoditi sadržaj Usluge;

(d) zaobići, izmijeniti, ukloniti, produljiti ili na drugi način manipulirati bilo sigurnost, šifriranje ili druge tehnologije ili softver koji je dio Usluge; ili

(e) na drugi način koristiti Uslugu protivno zakonu o autorskim pravima, drugim zakonima ili ovim Uvjetima korištenja korisnika.

3.6. Korištenje Usluge protivno ovom odjeljku 3 uvijek će se smatrati materijalnom povredom ugovora što ovlašćuje FIGHT OF NATIONS d.o.o. raskinuti Uslugu s trenutnim učinkom i ne dozvoliti Korisniku daljnje korištenje usluga ubuduće .

 

 1. Registracija, Korisničko ime i Lozinka

4.1. Za pristup sadržaju kanala uživo korisnik treba izvršiti registraciju svojeg korisničkog računa kojom prilikom treba navesti svoje podatke ( Podaci za prijavu) .

4.2. Korisnik je obvezan osigurati da su navedene informacije u trenutku registracije točne i prema potrebi, ažurirati svoj korisnički račun s točnim informacijama. Ukoliko korisnik prilikom registracije unese neistinite ili netočne podatke ili nevažeću e-mail adresu, Pružatelj usluge neće snositi nikakvu odgovornost za štetu koju bi time Korisnik mogao pretrpjeti, te za nemogućnost dostave računa. Unosom podataka prilikom registracije korisničkog računa Korisnik potvrđuje da su ti podaci točni.

4.3. Ovisno o izabranom načinu plaćanja, od Korisnika će kod plaćanja biti zatraženi svi, odnosno neki od sljedećih podataka: ime, prezime, adresa elektroničke pošte, lozinka, broj kreditne/debitne kartice, CVV/CCV kod, datum isteka kreditne/debitne kartice i ime vlasnika kartice, pojedinosti vezane uz izabrani način plaćanja, primjerice pojedinosti o računu davatelja plaćanja, vaučer kod ili neki drugi podatak koji bi mogao biti potreban i nužan za završetak registracije. Navedene podatke ne obrađuje Pružatelj usluge  i za njih ne snosi nikakvu odgovornost. Korisnik je odgovoran za svako korištenje Usluge putem njegovog korisničkog računa.

4.4. Ako Korisnik posumnja u neovlašteno korištenje Podataka za prijavu, Korisnik će odmah obavijestiti FIGHT OF NATIONS d.o.o. o toj činjenici i promijeniti Korisničku lozinku. U slučaju da FIGHT OF NATIONS d.o.o. posumnja da su Podaci za prijavu razotkriveni ili na drugi način zloupotrijebljeni od strane neovlaštene osobe, FIGHT OF NATIONS d.o.o. ima pravo raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom.

4.5. FIGHT OF NATIONS d.o.o. ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti od Korisnika promjenu Korisničke lozinke. Promjene će imati trenutni učinak i mogu uzrokovati privremene prekide u korištenju Usluge. 

4.6. Upotreba kreditne/debitne kartice ili nekog drugog odabranog načina plaćanja može biti blokirana u slučaju opravdane sumnje na prijevaru ili neki drugi prijestup.

 

 1. Tehnički uvjeti

5.1. Da bi koristio Uslugu, Korisnik mora imati potrebne i odobrene sustave, vezu i opremu. Sadržaj se može gledati na osobnim računalima, tabletima, pametnim telefonima s pristupom internetu. Minimalni tehnički uvjeti su: stabilan internetski pristup, ne sporiji od :donload speed 5 mbps/upload speed 1mbps, processor clock speed min 1,8 GHz, minimum RAM 2GB, OS WINDOWS 7 ili noviji, MAC OS X 10.9.5 ili noviji, Preglednik: Mozilla Firefox 90+, Chrome 90+.

5.2. Specifikacija trenutnih zahtjeva sustava je dostupna na Web stranici www.fnc.tv  pod nazivom Kako i gdje mogu gledati. Međutim, ispunjavanje ovih zahtjeva sustava ne jamči da će Korisnik biti u mogućnosti koristiti Uslugu neograničeno i iz razloga izvan kontrole FIGHT OF NATIONS d.o.o.

5.3. Usluga zahtijeva da Korisnik ima pristup potrebnoj internetskoj vezi. Korisnik je odgovoran za sve troškove povezane s takvom vezom, uključujući troškove prometa podataka bez obzira gdje Korisnik koristi Uslugu. Specifikacija zahtjeva za minimalnu brzinu učitavanja potrebnu za korištenje Usluge dostupna je na Web stranici na kojoj se nalaze ažururani podaci, pa su u slučaju neslaganja podataka koji su navedeni ovdje i onih navedenih na web stranici www.fnc.tv. Mjerodavni podaci na web stranici.

5.4. Samo oni korisnici čiji uređaji udovoljavaju tehničkim uvjetima i specifikacijama trenutno navedenim na Web stranici mogu koristiti uslugu i samo njima se jamči kvaliteta iste.

5.5. Korisnik ima pravo koristiti i registrirati Uslugu na samo jednom odobrenom uređaju, koji uključuje računalo, mobitel, tablet ili druge odobrene uređaje.

5.6. FIGHT OF NATIONS d.o.o. nije odgovoran Korisniku za nemogućnost korištenja Usluge ili za ograničeni pristup Usluzi zbog preopterećenosti interneta ili zbog greški ili problema vezanih uz računala ili druge uređaje , mreže, elektroniku ili komunikacije, te nestanak struje, koji su izvan kontrole FIGHT OF NATIONS d.o.o.

 

 1. Naknade i plaćanja

6.1. Naknada za Uslugu će biti naplaćena prema cijenama koje su dostupne na Web stranici i naznačene su uz svaki pojedini event koji će se prenositi uživo. Primjenjive naknade bit će dostupne Korisniku prije sklapanja Ugovora i postupak registracije osigurava brzu potvrdu Korisnika o tome da je svjestan da nalog sadrži obvezu plaćanja cijene. FIGHT OF NATIONS d.o.o. nije odgovoran za primjenjivi tečaj ili za ostale troškove koje banka ili davatelj usluga plaćanja primjenjuju. Za pojedinosti se obratite Vašem davatelju usluga plaćanja. Cijena naknade je izražena u kunama.

6.2. Pružatelj usluge ne odgovara za troškove uporabe sredstava daljinske komunikacije, a isti se za usluge koje pruža FIGHT OF NATIONS d.o.o. zaračunavaju prema osnovnoj tarifi. Isti troškovi se plaćaju teleoperateru sa kojim Korisnik ima ugovor o korištenju internetskih usluga, te se upućuje Korisnika o troškovima i tarifi kontaktirati svojeg teleoperatera.

6.2. Korisnik može platiti naknadu putem bilo kojeg od sredstava plaćanja ponuđenih od FIGHT OF NATIONS d.o.o. na Web stranici www.fnc.tv , odnosno putem aircash, paypal, sms-a, te kreditini i debitnim karticama.

             

6.3. Plaćanje mora biti provedeno prije pristupa kanalu uživo. Plaćanje je moguće izvršiti prije i za vrijeme trajanja događaja koji se uživo prenosi. Plaćeni sadržaj video prijenosa uživo Korisniku je dostupan za vrijeme trajanja prijenosa i sljedećih 24 sata od trenutka početka prijenosa.

6.4. Pružatelj usluge se obvezuje odmah a najkasnije u roku od 3 dana od izvršene i plaćene usluge Korisniku na njegovu mail adresu, koju je isti dostavio prilikom registracije, dostaviti račun za usluge.

 1. Maloljetnici

7.1. Usluga može sadržavati dijelove koji se smatraju neprikladnima za maloljetnike i koje netko može smatrati sramotnim ili uznemirujućim.

7.2. Usluga nije namijenjena za korištenje djece bez uključenosti, nadzora i suglasnosti roditelja ili skrbnika. Roditelj, skrbnik ili druga odrasla osoba koja je omogućila djeci korištenje Usluge snosi svu odgovornost za utvrđivanje prikladnosti sadržaja Usluge takvom djetetu.

 1. Isključenje prava na jednostrani raskid

8.1. Sklapanjem ovog Ugovora Korisnik daje svoj izričiti pristanak za pristup (dostavi) Usluge odmah nakon sklapanja Ugovora i plaćanja naknade za Uslugu temeljem Ugovora.

8.2. Korisnik je upoznat sa odredbom čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača, prema kojoj Korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora s obzirom je predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju, a s obzirom da je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Korisnika te uz njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

 1. Trajanje Ugovora i reklamacije na materijalne nedostatke stvari

9.1. Ugovor se sklapa na određeno vrijeme i traje od trenutka uplate naknade pa do isteka 24 sata od početka prijenosa video sadržaja uživo. Uplatom Korisnik pristaje da se ima smatrati kako je ispunjenje ugovora odmah započeto.

9.2. Korisnik može podnijeti reklamaciju na pruženu uslugu unutar roka od 48 sati od početka video prijenosa sadržaja uživo za čije je gledanje naknada plaćena samo iz razloga ukoliko mu je bilo onemogućeno gledanje video sadržaja uživo, a uzrok je na strani FIGHT OF NATIONS d.o.o.  Reklamacija se dostavlja  putem elektronske pošte  info@fnc.tv  ili preporučene pošte na adresu Zagreb, Slavonska Avenija 3.  Korisnik mora dokazati da mu nakon što je uredno uplatio naknadu, usluga nije bila omogućena ili da mu nije bila omogućena u cijelosti.

9.3. Ukoliko korisnik podnese reklamaciju u gore naznačenom roku pružatelj usluge će prvenstveno pokušati otkloniti nedostatak u pružanju usluge i mogućiti mu gledanje snimljenog video sadržaja sa kanala uživo, no ukoliko isto ne bi bilo moguće otkloniti u roku važenja ugovora, a utvrdi se da je uzrok nepružanja usluge na strani pružatelja, korisniku će biti osiguran pristup sadržaju u jednakoj vrijednosti ili će mu biti omogućen naknadni rok za pregled sadržaja. FIGHT OF NATIONS d.o.o. ne odgovara za poteškoće s gledanjem sadržaja koje su uzrokovane od strane korisnika (nemogućnost gledanja sadržaja zbog pristupa iz inozemstva ili nezadovoljavanje tehničkih preduvjeta)

9.4. U vezi s gore propisanim, FIGHT OF NATIONS d.o.o. će biti ovlašten raskinuti ugovor s trenutnim učinkom i u isto vrijeme učiniti Uslugu trenutačno nedostupnom Korisniku u slučaju da:

(a) postoje opravdani razlozi za vjerovati da je Korisnik nesposoban za plaćanje;

(b) došlo je do neovlaštenog korištenja Usluge ili postoje opravdani razlozi za vjerovati da dolazi do takvog neovlaštenog Korištenja;

(c) Korisnik je na drugi način počinio materijalnu povredu Ugovora ili opetovano krši Ugovor.

 1. Podnošenje prigovora

10.1. Prigovori povezani s pružanjem elektroničkih usluga mogu se podnijeti :

 1. u pisanom obliku na adresu: FIGHT OF NATIONS d.o.o., 10 000 Zagreb, Slavonska Avenija 3 ;
 2. u elektroničkom obliku putem e-maila na adresu: info@fnc.tv .

10.2. Pružatelj usluge  će odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, u skladu s člankom 10. stavkom 5. Zakona o zaštiti potrošača, osim ako drugačiji datum proizlazi iz zakonskih odredaba ili posebnih propisa.

 1. Izvansudsko rješavanje sporova

11.1. Korištenje izvansudskog postupka razmatranja reklamacije/prigovora i potraživanje naknade štete je dobrovoljno. Sljedeće su odredbe informativnog karaktera i ne predstavljaju obvezu Pružatelja usluga za korištenje izvansudskog rješavanja sporova. Izjavu o pristanku ili odbijanju sudjelovanja u postupku izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova Pružatelj usluge donosi u pisanom obliku ili drugom trajnom mediju u slučaju da nakon prigovora potrošača spor nije riješen.

11.2. Korisnik koji je potrošač ima sljedeće mogućnosti korištenja izvansudskih postupaka razmatranja i ostvarenja svojih prava:

 1. Rješavanje sporova je moguće pred Udrugom za mirenje ili drugim tijelima za mirenje,
 2. Korisnik može podnijeti žalbu putem internetske platforme ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . ODR platforma je također izvor informacija o oblicima izvansudskog rješavanja sporova koji se mogu pojaviti između poduzetnika i potrošača. U slučaju poteškoća ili problema tijekom kupnje online unutar EU, svoj prigovor možete podnijeti putem gore naznačene poveznice. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci.

 

 1. Prava intelektualnog vlasništva

12.1. U svrhu ispunjenja Ugovora FIGHT OF NATIONS d.o.o.  Korisniku daje neisključivu, neprenosivu i ograničenu licencu za gledanje sadržaja Usluge. Korisnik može koristiti Uslugu i njezin sadržaj sukladno Ugovoru i isključivo za svoju osobnu uporabu.

12.2. Sadržaj Web stranice www.fnc.tv i sadržaj Usluge zaštićeni su autorskim pravom, pravom o žigu i/ili drugim pravima intelektualnog vlasništva. Ugovor s FIGHT OF NATIONS d.o.o. ni na koji način ne predstavlja prijenos na Korisnika bilo kojeg ovlaštenja ili bilo kojeg drugog prava intelektualnog vlasništva na sadržaje Usluge ili Uslugu.

 

 1. Sigurnost

13.1. Korisnik nije ovlašten poduzeti ni jednu radnju koja može utjecati na Uslugu ili Web stranicu na način da ista više ne radi, postanu preopterećene, oštećene ili oslabljene. Korisnik također nije ovlašten utjecati na korištenje Uslugom od strane drugog Korisnika.

13.2. Korisnik ne može pokušati dobiti neovlašteni pristup mrežama, računalnom sustavu, sadržaju ili informacijama koje se odnose na Web stranicu  www.fnc.tv. ili Uslugu. Kršenja ovog odjeljka će se u svako doba smatrati materijalnom povredom Ugovora koja, između ostalog, može dovesti do raskida ugovora s trenutnim učinkom.

 1. Zaštita osobnih podataka

14.1. Korisnikove osobne podatke Pružatelj usluge obrađuje kao voditelj obrade osobnih podataka.

14.2. Davanje osobnih podataka od strane Korisnika je dobrovoljno, ali potrebno za otvaranje korisničkog računa, korištenje određenih elektroničkih usluga, sklapanje i izvršenje kupoprodajnog ugovora.

14.3. Detaljne informacije o zaštiti osobnih podataka nalaze se na kartici "Pravila o privatnosti" koja je dostupna u internetskoj stranici www.fnc.tv .

 1. Završne odredbe

15.1. Ovi opći uvjeti su na snazi od 15.11.2021. Ugovori koje Pružatelj usluge sklapa, sklapaju se na hrvatskom jeziku. Primijenjuje se hrvatsko pravo kao mjerodavno za tumačenje ovih Uvjeta i za slučaj spora.

15.2. Pružatelj usluge obavještava da korištenje video sadržaja putem web preglednika može biti povezano s potrebom snošenja troškova povezivanja na internet (naknada za prijenos podataka)

15.3. U pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim Uvjetima koriste se općenito važeće odredbe hrvatskih zakona, posebno Zakon o obveznim odnosima, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o elektroničkim medijima,  Zakon o zaštiti potrošača i ostale relevantne odredbe važećih zakona.

15.4. Ukoliko potrošač ima određena prava propisana prisilnim propisima Republike Hrvatske, ona mu ne mogu biti ukinuta ovim Uvjetima.

 

Izjava o sigurnosti

HT PayWay primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između HT PayWay sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

     

 

MI KORISTIMO KOLAČIĆE

Kolačiće koristimo, kako bismo poboljšali naše usluge, upoznali vaše ponašanje prilikom korištenja i prikazali vam individualizirani sadržaj na našoj internetskoj stranici kao i u našim obavijestima (newsletterima). Ako kliknete na "x" ili ne napravite nikakve postavke, koristit ćemo samo kolačiće iz kategorija osnovni bitni i funkcionalni. U postavkama imate mogućnost prihvaćanja ili odbijanja kolačića pojedinačno u skladu sa svojim mišljenjem o istima, a možete i saznati više o njima. Također možete u bilo kojem trenutku opozvati svoj pristanak.

Prihvaćam sve kolačiće Politika privatnosti
Uvjeti korištenja
Impressum